SPENNER
37,4 fot losskøyte bygget av Nils Eriksen Narviken, Risør.
Nils Eriksen Narviken hadde sitt verft i Narvika på nordsiden av Nordfjorden, halvveis inn til Søndeled.
I gamle aviser ble stedet alltid kalt Narviken i bokmålsform og han omtales alltid som "Nils Eriksen Narviken".
Bygget i 1893?
Konstruert av Jens Brandi. Les mer om Brandi her og her.

Lengde over dekk 11,45 m - 37,4 eng fot.
Bredde 4,18 m.
Eier fra 2019: Sony Honegger. See also SPENNER homepage www.traditional-sail.com

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no - Se også min hovedside om Colin Archer  www.colin-archer.no


SPENNER på tur 2020

Brikker falt på plass høsten 2020

SPENNERs opprinnelse var inntil nylig begrenset til bygget i Risør.
Under mine arkivsøk siste år, fant jeg annonse som viste båtbygger ved navn; Nils Eriksen Narviken i Risør.
I 2008 dukket det opp en linjetegning av Jens Brandi og i 2016 fant vi avisartikler som sa at de første kravellbygde losskøytene i Risør ble konstruert av Jens Brandi og bygget av båtbygger Nils Eriksen i Narviken (Narvika).
Det kunne da være spennende å sjekke SPENNER om den kunne være en Brandi-konstruksjon.
Men SPENNER var nå på utenlandske hender, så det ble liggende inntil eier dukket opp i mail korrespondanse september 2020 med Colin Archer klubben.
Jeg tok kontakt med eier som da var på Færøyene på vei til USA, men skulle overvintre på Færøyene.
Han tok mål av båten, spanteavstander m.m. og sendte meg bilder av båten både på land og på sjøen.

Ut fra mål og det jeg kan bedømme fra bilder, tyder det på at båten er bygget av Nils Eriksen Narviken i Risør og at den er bygget etter Jens Brandi sin tegning.
Jens Brandi var født i 1834 og utdannet skipsingeniør og flyttet til hvor mange seilskuter ble bygget etter hans tegninger. På begynnelsen av 1880-tallet flyttet han hjem igjen til Risør og i 1891 tegnet han den første kravellbygde losskøyta i Risør. Les mer om Brandi her og her.


Jens Brandis tegning som kan være tegningen som SPENNER er bygget etter. (Tegningen er en blåkopi og eies av bokhandler Bosse Lindstøl i Risør.)

på land
SPENNER på land i 2019. Baugen har mer krumming enn andre fra Risør og stemmer med Brandis tegning.
Ballastkjølen ble satt på av Michelet hos H. Gregersen Båtbyggeri, Moen pr. Risør i 1976.

Jens Brandi kopierte tegninger for Colin Archer 1886-1890. Brandis linjer er derfor naturlig nok Archer inspirerte. Archer hadde meget skarpe forskip og fyldige akterskip.
Brandis linjer er mer moderate, men skiller seg fra linjer som senere ble brukt i Risør senere; mer symmetriske linjer, faktisk fyldigere forskip enn akterskip, i hvert fall i vannlinjen. Dette ses på f.eks. DAGMAR 1900 og IMMANUEL 1905 som begge seiler i dag. Brandi døde i 1903 og vi vet ikke hvor mange skøyter som ble bygget etter hans tegninger, men han hadde i hvert fall lært flere unge båtbyggere i Risør å konstruere før han la inn årene.

SPENNERs linjer viser tydelig mest slektskap med Brandis linjer, samt at spanteavstand og spanteplassering stemmer.

SPENNERs historie

Hvem som var SPENNERs, eller SPENERs, første eier, er ikke verifisert,
men jeg presenterer her det som virker som sannsynlig i forhold til det vi vet så langt.

Nils Petter Klausen (1855-1937) Portør

Petter Klausen bodde i Portør utenfor Kragerø og var losgutt for sin far fra han var ganske ung.
Men som med mange unge, så lokket utenriksfart på seilskuter, både for opplevelse og for å tjene gode penger. Så som 19-åring dro han til sjøs.
36 år gammel i 1891 hadde han kone og barn i Portør og flyttet hjem igjen. Han ble da ansatt som losgutt.I 1893 har han tydeligvis fått tatt los-eksamen og bestilte losskøyte hos Nils Eriksen Narviken i Risør. Utenriksfarten hadde nok vært viktig for å ha økonomi til både hus og losskøyte.
Petter Klausen kalte losskøyta for SPENER.
Om navnet har forbindelse med seilskuta med samme navn, en 3-mastet barkentin (skonnertbark) bygget i Risør 11 år tidligere, vet jeg ikke. Men det skal ha vært vanlig mange steder å kalle opp losskøyta etter første losjobb man fikk.

Barkentin SPENER bygget i Risør 1882 for redere i Risør. Les mer her. og her i Langfeldts eie, Ny-Hellesund fra 1910.

Petter Klausen seilte som los i 25 år til 1916, 61 år gammel.
Han byttet skøyte, minst en gang, muligens to ganger.
5 august 1903 bestilte han skøyte nr 2 i Risør, denne gang hos Søren Olsen på Barmen.

Den gamle skøyta hadde han allerede fått kjøper på i Mandal.


I mai 1903 annonserte los Gunder Syvertsen etter losskøyte. Annonsen ble publisert i Norges Sjøfartstidende, Kysten og kanskje flere aviser.

Gunder Syvertsen (1855-1938) Mandal

Gunder dro til sjøs som ung. Etter en del år kom han hjem og lærte å lose med sin far Syvert Gundersen (1812-1891), kalt Syvert Trægde.
Da han kjøpte SPENER var han 48 år og bosatt i Mandal.

Edward Edwardsen (1876-1960) Kleven ved Mandal

Edwardsen var bosatt i Kleven som er en del av Mandal, med havn på utsiden av østre odde som dannes med elva som renner gjennom Mandal.
Kleven var en viktig loshavn med flere loser og losskøyter.

Ewardsen dro til sjøs som 15-åring, dvs 1891. I 1898 avla han styrmannseksamen og fortsatte utenriks til 1905 (ifølge boka Klevefolk s486.)
I 1905 tok Edwardsen jobb som losgutt (ifølge avisomtale på hans 65-årsdag).

Salgsannonsene under 19/10-09 & 13/12-09 er Edwardsen også kontaktperson for salget og det kan tyde på at Edwardsen har vært losgutt for Syvertsen. Det er gangavstand fra Kleven til elven og kort rotur over for Edwardsen å komme til Syvertsen hvis skøyta lå på hans (vestre) side av elven. Eller skøyta kan ha ligget i Kleven.
Syvertsen har flyttet til Kristiansand og det ser ut til å være en grunn til at SPENER skal selges.
Salg 1
Annonse 19/10-1909. - "Grundet fraflytting er Lodsskøiten "Spener" af Kleven tilsalgs....."


Gunder Syvertsen hadde fått jobb som havnelos i Kristiansand og flyttet dit. (Avisnotis 1910)


Annonse 13/12-1909.
I annonsen over skriver Gunder Syvertsen "min Lodsskøite". Det indikerer at han eide den alene. Men kan det være det var Edwardsen som kjøpte skøyta? (ref annonse lengre nede)
Her annonseres skøyta "billig tilsalgs" noe som indikerer at den er eldre, minst 10 år gammel og det kan da stemme med byggeår 1893 og 16 år gammel.

Det var mange losskøyter i Kleven, her et bilde fra 1909:

På dette bildet fra 1909 stemmer det nok at båt nr. 2 er SPENER. Bildet er fra boka Klevefolk utgitt av Dag Hunstad Johannesen i 1996.

I mai 1910 annonseres SPENER igjen, men nå er det bare Edwardsen som er kontaktperson.
I annonsen under ses at Edwardsen har fått loseksamen og jobb som utseilingslos. Dette er bedre jobb da det ellers er første mann til mølla ute på havet.
salg 2
Annonse 12/5-1910.
Kjøpte Edwardsen skøyta av Syvertsen før jul? Og selger nå fordi han også har fått en annen jobb?

Denne annonsen viser også båtens navn og båtbygger. Det passer også med at vi vet Nils Eriksen Narviken bygde etter Brandis tegninger på den tiden, dvs. den tegningen som jeg mener SPENNER er bygget etter. (Det finnes også et håndskrevet brev av Alf Henriksen i 1956 som sier at byggeåret er 1897, men det kan være huskefeil eller skrivefeil.)

Kilder sier at Ewardsen hadde en SPENNER lenge etter 1910, men om det er 1893-SPENER eller en nyere båt, vet vi ikke pr idag.
Så om SPENER ble solgt i 1910 er usikkert.

Mer om Edwardsen

1915 ble Edwardsen medeier i skonnerten CASTOR.

Selv om losene hadde fått bedre kår på denne tiden, var det ikke lett for en los å få endene til å møtes.
I 1916, under første verdenskrig, var det spesielt vanskelig og Edwardsen og 2 loser til, sendte en klage til myndighetene og ba om bedre kår.


1918 ble han medeier av Mandals Slip. Motor- & Mek. Verksted A/S
1923 fikk han tildelt engelsk redningsmedalje for redning av mannskapet fra skonnerten MONTE som forliste utenfor Hille.

1923.06.07 Mandalsloser redder besetning på MONTE - Vestlandske Tidende
Hvilken losskøyte som ble brukt, sies det ikke noe om.

I boka Klevefolk skrives det at Edwardsen eide en halvpart i en annen skøyte, SYLVIA, med sønn av avdøde los Oskar Aavik.

SYLVIA som Edwardsen loset med, muligens fra 1923 da Oskar Aavik pensjonerte seg, eller etter hans død i 1932.

Edwardsen ble pensjonert i 1941 som 65-åring, men var reseve-los med sertifikat fram til 1947.

Erling Tambs på besøk med RS 28 SANDEFJORD etter Atlanterhavs-kollbøtte

Som kuriositet kan nevnes at Erling Tambs kom innom Kleven i 1935 med sin ex redningsskøyte SANDEFJORD.
De hadde vært i Amerika for å delta i en Atlanterhavs regatta, men i en storm gikk skøyta rundt, forlengs salto!
De hadde en dramatisk historie å berette til los Edwarsen og de andre i Kleven.RS 28 SANDEFJORD i Kleven i 1935. Vi ser så vidt baugen på en losskøyte med pullere helt framme; men hvilken losskøyte er det?

SPENER til SPENNER

På et eller annet tidspunkt ble navnet stavet med 2 N'er. Det kan lett skje ved et salg eller ved kjøp av en ny båt.

Bildet under skal være SPENNER i 1915 ifølge teksten under bildet,
men jeg tviler på om det er 1893-båten; baugen ser annerledes ut.

I og med at vi ikke vet om 1893-SPENER ble solgt eller ikke, er det vanskelig å si hva som skjedde med båten fram til den dukker opp som fiskeskøyte i 1933, da med navn SPENNER.

1926 - Karolius Kristiansen, Tananger?


Stavanger Museums årbok 1980.

Som vi ser i Stavanger Museum årbok 1980, så kjøpte Tanagerlosene en skøyte fra Mandal i 1926.
Skøyta var av Risør-type og hadde motor.
Dette stemmer med den håndskrevne av Alf Henriksen, men spørsmålet er om det er 1893-SPENER eller en senere båt Edwardsen hadde?
Losen i tananger het Karolius Kristiansen (1869-1933). Sammen med ham, og muligens medeiere, var losene Reginius og Jon Roth. Reginius hadde hatt en 1893-bygget Archerskøyte 1904-1921, da på Rott.
Hvis det var 1893-SPENNER, så solgte ikke Edwardsen båten likevel i 1910.
Karolius Kristiansen gikk av med pensjon i 1929 og døde 64 år gammel etter sykdom i 1933.
Karolius Kristiansens 32 år gamle svigersønn Oscar Martinius Olsen overtok losstillingen hans i 1929 og sannsynligvis loset han i Karolius skøyte sammen med Roth-brødrene.
I 1930 bestilte Oscar Olsen, Reginius og Rasmus Roth en nys skøyte. Den ble bygget av brødrene Tjørve i Farsund etter Archer lignende linjer. Navnet ble TANANGER og lengden 47 fot.

1933 - Fiskebåt

Engel Endresen Holme, Espevær, kjøpte SPENNER i 1933. Han var også bosatt og registrert fisker i Espevær i 1930.
Det sies han kjøpte den "sørfra" hvor den til da hadde vært losskøyte, bl.a. i Tananger, og båten hadde ennå ikke styrhus.
Holme installerte en 15 hk Neptun og drev reketråling.
SPENNER ble registrert i merkeregisteret for fiskebåter i 1934, fikk nr H-67-BO og var da gråmalt.
Holme fikk tuberkolose og solgte sannsynligvis i 1936. I 1937 døde han.
1936
SPENNER i merkeregisteret i 1936. Målene her er i norske fot og stemmer med mål tatt av båten. Navnet staves nå med 2 N'er.
Byggeår er 1905, men som fremlagt over, er det neppe riktig. Det kan komme fra de tidligere eier Edwardsen kjøpte seg inn i båten.

1936 - Anfinn Vestvik, Johan Kuntsen og Ole Thomsen Vårland, Espevær, senere Bømlo.
Merkereg 1962
I 1943 ble "ny" motor montert; 20 hk Scania som hadde stått i NESØY. SPENNER ble bl.a. brukt på sildefiske.
1962 er siste oppføring i merkeregisteret og eier var fortsatt Anfinn Vestvik.

Lystbåt 1962

1962 - 3 gymnasiaster; Røa. Disse kjøpte båten nedsunket i Bestumkilen. De fikk den opp, fikk på noe seil og seilte med båten uten motor.

1964 - Fredrik S. Michelet
I 1964 ble båten kjøpt av Fredrik S. Michelet i Bærum og hadde båten i Holtekilen.
Vi bodde ikke langt unna med vår STAVANGER og vi ble fort kjent med Fredrik og Vesla og de ble meget gode venner med muttern, Lillerut.
Fredrik fikk bygget om SPENNER til seilskøyte igjen med nytt dekk og rigg, samt en del skrogreparasjoner for å få båten tett.
I 1976 sto skroget over vann for tur og båten tatt til H. Gregersen båtbyggeri på Moen i Risør og fribord med spant over vann ble skiftet. Det ble også montert jernkassekjøl med bly inni.
SPENNER ble solgt ca 1979 og ny skøyte ble bygget på Lista. Vi startet samtidig Risør Trebåtbyggeri og rigget den nye skøyta deres.

Eiere etter 1979

1979 - Erik Johannessen, Stabekk, Bærum
1985 - Tom Ramsey, Oslo
1987 - Øyvind Melgård, Olso
1993 - Einar Aarnes, Oslo
1995 - Eivind & Rune Tønnesen
2005 - ?
2010 - Christopher Konings, Oslo
2014 - Martin Stolp, Emmendingen, Tyskland
2019 - Soni Honegger, USA

Usikkerhet om historien

Det som synes sikkert, er at etter mål og linjer på dagens SPENNER, tyder det på at den er bygget etter Jens Brandis losskøyte-tegning som vi vet Nils Eriksen Narviken brukte fra 1891.

Jeg har laget en egen side som tar for seg et par feilkilder. Se siden her.

***********************''''''''''''
English summary.
SPENER was buildt in Risør 1893 by Nils Eriksen Narviken in Risør.
First owner was Nils Petter Klausen in Portør, a pilot harbour just outside Kragerø some miles NE of Risør.
Klausen ordered a new boat in 1903 and SPENER was sold to Gunder Syvertsen in Mandal, the southernmost town in Norway.
Edward Edwardsen in Kleven, a harbour in Mandal, became co-owner in 1905.
Syvertsen god a pilot job in Kristiansand in 1909 and the boat was advertised for sale.
It is not known whether the boat was sold or if Edwardsen bought Syvertsen's share.
Edwardsen was pilot until 1941 with one or two other boats.

One source says SPENNER was sold to Tananger in 1926, but this might have been his next boat.

In 1934 SPENNER was registered as a fishing boat. It might have been fishing before that.
Starting in 1933, the boat was on Bømlo (1933-1952): Spenner's owner on Bømlo was Angel Endresen Holme, residing in Holme, west of Bømlo.
He used it for shrimp trawling; the hull was painted grey at that time.
It was conducted in the fishing registry with the number H 67 BO. Holme mounted a 15 hp semi-diesel Neptune.
In 1937 Engel died of tuberculosis at the sanatorium in Jondal, but probably he sold the boat before around 1936 until 1937.

Owner of 1936/1937 was the trio Johan Knutsen, Anfinnsdatter Vestvikvågen and Ole Thomsen Varland. The "Spenner" was at this time on Kalavåg.
In 1943, a new engine, a Scania with 20 hp, was installed. This engine had previously been in Nesøy.
"Spenner" was used in the herring fishery and probably shut down in 1952.
SPENNER was last in the fishing register in 1962.

*****************************************
Soni & Anna Honegger
P.O. Box 548
Chama, NM 87520
info@traditional-sail.com
Phone: +1 (505 )787-9961
****************'''''

Oppdatert 31/12-2020
Opprettet 27/10-2020

Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul(at)online.no & jeppejul02(at)gmail.com
**
**