LEDA ex CERES ex LEDA ex NORMAL ex HANS
www.colin-archer.no/LEDA.html
Skrevet av Jeppe Jul Nielsen www.jul-nielsen.no
Se også hovedsiden om Colin Archers historie www.colin-archer.no

Losbåt bygget 1891 av Colin Archer
til Søren August Fredriksen Langfeldt i Ny-Hellesund
Loa= 11,20 m, 37 eng. fot og bredde 3,94 m (36 x 13 norske fot)
Jernkjøl 2,4 tonn og 3,8 tonn ballast.

Bygget til los Søren August Fredriksen Langfeldt i Ny-Hellesund. Bror K.F. Langfeldt var medeier for å hjelpe med finansiering.
Kontrakt ble skrevet 28 juli 1891.
Båten fikk navnet HANS.


Tegning til losskøytene HANS, FRITHJOF og PER UGLAND samt en nedskalert 25 fot versjon som tollbåt i Gamle Hellesund.


EIGERØ losbåt i Løvågen på Eigerø ved Egersund. Tydelig Archer-linjer og mulig søsterbåt. Foto: Norsk Maritimt Museum

Båten fikk byggenr Bd. 50.
Søsterbåten FRITHJOF Bd. 49 sto på beddingen samtidig og begge sjøsatt 1891.
(FRITHJOF ble restaurert ferdig i 1979 til original stand. Jernkjølen ble senere byttet med blykjøl og jernkjølen står idag på Archer bedding på Tollerodden i Larvik.)

Søren opptatt av sikkerhet

I 1877 hadde Søren fått satt inn flytetanker i sin daværende losbåt.

".... har ladet indlægge Zink-Luftkasser i den under dækket."
Båten ble vannfylt og testet ".... dog syntes nok Antallet af Kasser, der her var fire, at være minimum af, hvad der behøvedes."
Flytetanker hadde vært anbefalt og diskutert i media siden 1861.
Når så Archers skøyter kom med jernkjøl i 1883, så var det en bedre løsning da de var kantrefrie.
Så ikke så rart at Søren da satset på Archers båter da de hadde fått vist hva de dugde til.

Ingen svømmedyktige - mistet datter
I slutten av november 1886 var Søren med sønn og datter av gårde til Stølens Dampsag med rosjekte for å hente ved.
På hjemveien fikk de en kraftig vindbyge ved Rødskjæret som kantret sjekten.

"Hverken Manden eller Børnene kunde svømme, og kun med Nød og Neppe fik Faderen og Gutten krabbet sig iland,
medens de niaars gamle Datter blev borte; hendes Lig fandtes senere paa Dagen.
Gutten var meget forkommen, og det var først efter ihærdige Oplivelsesforsøg, at der lykkedes at redde ham."

Første kontrakt i 1888; bestilling i 1891

I januar 1888 tok Sørens bror Nicolay kontakt med Archer og kontrakt ble skrevet.

Imidlertid syntes Søren det ble for dyrt, og skrev at han ville seile et år til med den gamle skøyta.

Nå gikk det imidlertid 3 år, så det ble 1891 før ny skøyte ble bestillt av Archer.
Kontrakt ble skrevet 28/7-1891. Byggebeskrivelsen var som vanlig ganske nøktern:
"Værftseier C. Archer paatager sig at bygge en Lodsbaad af Konstruktion og Bygningsmaade som den af ham sædvanlig benyttede. "
I tillegg spesifiseres det at det er jernkjøl, eik i hud og kjøl m.m. og "indredes paa sædvanlig maade til 4 Mand ".
Snaue 3 måneder senere var båten ferdig og levert. Alt gjort bare med håndverktøy!

Sørens bror var medeier i skøyten og førte regnskap over den.

regnskap
 Her utdrag av regnskapet som broren førte over båten; her signert av Søren.

Da Søren fikk båten, var han først meget fornøyd og skrev et hyggelig brev til Archer med kopi av avisnotis hvor han har uttalt:
" ... og viser sig som en ualmindelig god seiler"

Etter et halvt år, var han imidlertid ikke like fornøyd lenger: "Hvad Seiladsen angaar da svarer den endnu ikke til de forhaabninger som vi havede. Vi kan nemlig ikke mere end følge de Baade herfra af den Ældre Bygning, langt mindre de da nyere Færderskøite som vi har at Konkurrere med."
Han avslutter med ytterligere en klage; på styringen: "Den er saa haard paa Roret at det er næsten en umulighed at styre den med ful Storseil og Fok. - ... hvordan er Andersens Baad?"

Den nevnte Andersens båt, er søsterbåten FRITHJOF. Andersen klagde ikke på hurtigheten, men at også den var tung å styre og at den tok vann over baugen. Han solgte etter 5 år.
Muligens ble Søren fornøyd med hurtigheten etterhvert. I regattaen i Kristiansand i 1895 fikk han 3dje premie etter søsterbåten FRITHJOF og FÆRDER fra 1889.

Regatta i Kristiansand i 1895

.
.
Søren deltok i landsregattaen i Kristiansand i 1895 og tok 3dje premie i sin klasse.
Her gjorde Archer losskøyter rent bord i losskøyteklassene:

Største losbåtklasse
1. AMALIE 1893 - Anders Arnt Andersen, Årøsund, Nøtterøy
2. GARIBALDI 1895 - Joseph Josephsen, Nevlunghavn
3. PER UGLAND 1891 - Jacob Jacobsen, Havsøy, Arendal

Andre losbåtklasse
1. FÆRDER 1889 - Evensen & Hansen, Sandøsund, Hvasser
2. FRITHJOF 1891 - Thor Andersen Ula (sønn av Ulabrand)
3. HANS 1891 - Søren Langfeldt, Ny-Hellesund

Tredje losbåtklasse
1. HJÆLPEREN 1889 - Olaf Josephsen, Nevlunghavn
2. ODIN 1884 - Ambjørnsen, Årøsund, Nøtterøy

I losregattaen i Arendal i 1886 gjorde Archers losskøyter rent bord med 1,2,3,4,6,7 og
Archer ble deretter hedret til Ridder av St. Olavs orden.
Hensikten led losregattaene var å fremelske sikrere båter. Nå hadde Archers båter kommet i mål med det og var i tillegg raskest.
Behovet for regattaer, bortsett fra til ren lyst, var derved mindre. Dog viste det seg at andre båtbyggere ikke forbedret sine båter og losforlis var det fortsatt mange av.
Archer fikk igang en losbåtregatta i Larvik 1890, men det kom stort sett bare båter bygget av Archer og Thor M. Jenssen (Porsgrund Baadbyggeri). Jenssens båter var av Archer-typen og i denne regattaen trakk hans båter det lengste strået.
Regattaen i Kristiansand i 1895 var således den første store siden 1886; og den ble også den siste.
Losskøyter av Archer-typen ble bygget i Risør fra 1891, men jeg vet ikke om noen deltok i Kristiansand.
I 1894 hadde RS 1 COLIN ARCHER vist sin sjødyktighet, og sammen med denne regattaen, endret etter hvert alle båtbyggerne sine konstruksjoner.

Søren flyttet til Kristiansand 1898

Sønn omkom på seilskute mars 1898
Sørens 20-årige sønn Hans var 2dre-styrmann på en seilskute også ved navn HANS. Den var eid av lokale, men jeg vet ikke om Søren var medeier.
I mars 1898 omkom sønnen ved fall overbord under seilas.

I 1898 fikk Søren økonomiske problemer, som ifølge Ny-Hellesunds historie, ikke hadde noe med losing å gjøre. Han flyttet til Kristiansand.

I desember 1899 averterte han huset sitt i Ny-Hellesund til salgs.

Han skal ha fortsatt som los fram til 1917, men vi vet ikke med hvilken båt.
Båten sto i brorens regnskap fram til 1905.

Fiskebåt med dieselmotor 1912 eller 1917

Ifølge opplysninger ca 1985 fra losoldermann i Kristiansand, ble båten 1912 eller 1917 solgt til en bonde på Randaberg utenfor Stavanger som brukte den som fiskebåt.
Han installerte en semidiesel motor.
Muligens ble båten solgt videre i 1922.

Utsira fra 1930-tallet - Hersleb Helgesen

Neste kjente eier er Hersleb Helgesen, kjøpmann på Utsira. Han brukte båten til kombinert fiske- og fraktfartøy.
I merkeregisteret for fiskeskøyter 1940 heter skøyta NORMAL. Der er riktignok byggeåret oppført med 1905, men det kan være at det var et eierskifte i 1905 som er feilkilde til det.

1940
Her avbildet på Utsira under krigen i Hersleb Helgesens eier med navnet NORMAL og reg nr R-3-U (Rogaland-3-Utsira) -
(På skutesiden er malt det norske flagget etter pålegg fra okkupasjonsmyndighetene som identifisering pga krigen).


I 1954 er båten fortsatt i Hersleb Helgesens eie, men har nå navnet LEDA med samme reg nr og samme mål på båten.

Lystbåt i Bærum 1972

I 1972 ble båten kjøpt av Einersen på Snarøya i Bærum og omdøpt til CERES. De kjøpte visstnok båten i Skudeneshavn.
De tok båten til H. Gregersens Båtbyggeri på Moen ved Risør og fikk den restaurert og innredet som lystbåt.
Båten var da fortsatt motorskøyte med styrhus og støtteseil.
I denne tiden var båtens opprinnelse tapt og man trodde den var bygget i Risør i 1905.

Båten skiftet deretter eiere noen ganger; fortsatt i Oslofjorden.

I 1981 ble båten kjøpt av Dag Solberg som hadde båten i Holtekilen ved Oksenøya i Bærum.
I 1992 tok Solberg til Verner Hansen Båtbyggeri i Risør og fikk båten tilbake til seilskøyte.
Fortsatt var båtens opprinnelse ukjent.


LEDA under seil i Dag Solbergs eie på 2000-tallet.

Historien gjenoppdaget

I 2018 ville dag Solberg selge og kontaktet meg.
Opplysningene han hadde fått med båten, var at den var bygget i Risør i 1905, men av Archer konstruksjon.
Alle losskøytene ble etterhvert kalt Archer-type selv om de var av lokal konstruksjon.
Jeg så fort at her var linjer og byggemetode typisk Archers.
Båten hadde også stor, original jernkjøl. Kun få losskøyter i Risør ble levert med jernkjøl en kort periode midt på 1890-tallet, og Risørs jernkjøler var dessuten mye mindre enn Archers.
Etter å studert linjene, kom jeg til at den måtte være bygget etter tegningene til skøyta HANS beskrevet over.

Kjøper i 2018 ble Eric Amundsen (ja, etterkommer), båtbygger på Sandøya utenfor Tvedestrand. Han fikk båten til bunnpris da båten uheldigvis sank ved brygga sommeren 2018 pga varme, tørke, sviktende pumpe og eier som var på fjellet.
på land

Da Eric tok båten på land, så vi at målene på jernkjølen er identiske med søsterbåt FRITHJOFs jernkjøl som ligger på Archers bedding på Tollerodden.
Det kan selvfølgelig ikke utelukkes at Archer brukte samme kjølmal på flere båter, men det er en god indikasjon på nettopp HANS og i hvert fall helt sikkert at LEDA er en Archer losskøyte.

kjolen
Søsterbåt FRITHJOFs jernkjøl, her på Archers bedding på Tollerodden i Larvik. Kjølen har samme mål som LEDAs.

Det fremgår i kontrakten at båten bygges "jernfast" dvs med galvaniserte spiker og ikke "metalfast" med bronsespiker som Archer foretrakk å levere.
Galvanisert ble ofte valgt for å komme ned i pris hvis losene ønsket. Losene tenkte ikke så mange år fram i tid før da de ofte byttet skøyte for å ha en sikker båt i vinterstormene.
Det stemmer at LEDA er bygget med jernspiker.Her ses tydelig Archers typiske spanting med stor spanteavstand (2 fot) med en ribbe mellom.


Historisk er det interessant at bjelkebærer og noen knær og deler av dekksbjelker er originale.

Restaureringen i 1992
I 1992 ble båten restaurert og bygget tilbake til seilskøyte hos Verner Hansen i Risør.
Alle hudplanker over vannlinjen ble skiftet, samt noen spanter. Alle ribber mellom de doble spantene ble skiftet (eik).
Ny for- og akterstevn, ny rekke og mange rekkestøtter. Det ble laget ny seilbrønn og ny nedgang til salong.
Helt ny rigg;  Mast, bom, gaffelbom og klyverbom. Vant, stag og beslag i syrefast stål. Riggen ble tegnet av Cecil Stephansen, som også ordnet med seil.
Ny innredning i mahogny ble gjort av en båtinnredningssnekker mens båten lå ved Nærsnes slipp.
Senere er også alle dekksbjelker skiftet og nytt dekk lagt foran og på sidene, kun dekk over salong er slik det var da jeg kjøpte båten.
Dessuten noen flere spant og resterende rekkestøtter samt rekketopp (eik). Det er også lagt ny mast og hovedbom.
Alle kjølbolter er skiftet til syrefast.

Bilder av LEDA i Holtekilen juli 2018:


LEDAs baug: Skape linjer


Rekka går til stevnene, sikkert fra fiskebåt-tiden. Dette kan også ha vært med på at båten ikke så lett ble gjenkjent som en Colin Archer losbåt.


Fordekket er hevet noe som gir mer plass under dekk forut.


Nedsenket dekk helt forut for tau m.m.


Dekket sett akterover sommer 2018. Dekksplanen er lagt på finer.

Innredning 2018
Innredningen er dels i hel mahogni og kryssfiner med mahogni overflate. Innredning er enkel men ok. Jeg tok bare kontruksjonsbilder og har derfor ingen oversiktsbilder under dekk.
I salongen er det en loskøye på begge sider og uttrekkbare køyer under. De nederste køyene fungerer som sittebenker på dagtid.
Ved nedgangen helt akter i salongen er det et lite pentry på babord side med vask, kokeplass og skal og på styrbord side er det et kartbord og kjøleboks.
Ved masten er det toalett på babord side og et garderobeskap på styrbord side.
Forut er det 2 køyer med bra lagringsrom under, åpninger med plater under madrassene. Leider i forluka.

Eier fra 3/10-2018
Eric Amundsen tok båten opp på land 2/10, besiktiget båten 3/10 og ble den nye eier av båten.
Eric Amundsen driver Sandøy Trebåtbyggeri på Sandøya utenfor Tvedestrand, se nettside her www.4915.no/bat/ og www.facebook.com/sandoy.baatbyggeri/ og privat www.facebook.com/eric.amundsen.33.

LEDA 2020
LEDA sommer 2020

seiling 2020
LEDA sommer 2020

*******************''''''''''''
Oppdatert 14/12-2020
Denne side ble først opprettet 25/9-2018
av
Jeppe Jul Nielsen
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Båtutstyr for trebåter
www.jul-nielsen.no
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929 & WhatsApp
Email: jeppejul(at)online.no & jeppejul02(at)gmail.com
**
**