.Colin Archers historie:

Redningsaksjonen som reddet Redningsselskapet

Av Jeppe Jul Nielsen, Risør

Redningsselskapets plan var at redningsvesenet skulle betå av at losene hadde kombinerte losredningsskøyter og utgjorde redningsvesenet.

Vel i bruk viste det seg at redningsskøytene måtte være med ut på fiskefeltet hver dag. Man hadde ikke værmelding, så når vinden økte, måtte RS være parat til å slepe båtene i havn før de kom i nød. RS begynte med de minste, gjerne 5-6 ad gangen, til alle var i sikkerhet. 

Losene som hadde losplikt, kunne ikke ligge hele dagen på fiskefeltet og være slepe- og patruljebåt, så los/RS-kombinasjonen fungerte ikke. Lokallagene hadde ikke økonomi til eget mannskap og ga snart losredningsskøytene vederlagsfritt til NSSR som da måtte ta driftsutgiftene. 

Våren 1894 satt NSSR med 6 skøyter med mannskap de måtte lønne. Heretter måtte de bekoste både bygging og bemanning helt selv. Pengene de hadde hatt, var brukt opp på bygging og økonomien så ikke lys ut lenger. Selv om mange støttet redningssaken, var det ikke noen folkebevegelse med pengeinnsamling av betydning.
Så kom naturen til hjelp - igjen. 

Redningsaksjonen i Hamningberg

Etter å ha vært på lofotfisket, var RS 1 COLIN ARCHER ankommet Vardø 19. mai 1894. Etter en stille dag, blåste det opp om natten til en pålands storm og fiskehavnen Hamningberg lå åpen mot havet. De pleide å dra båtene på land i storm men denne stormen kom så overraskende at alle båtene lå på havna, mange med fiskere om bord. Det skal ha vært nærmere 100 båter på havna hvorav flere handelsskuter.

Båtene kunne ikke seile mot så sterk vind så de kunne ikke komme seg ut av havna. Mistet de ankerfestet, ville båtene bli knust mot land; flere småbåter var allerede knust. De kunne nå heller ikke komme seg levende i land med lettbåter.
Det ble sendt telegram til Vardø om hjelp fra dampskip. RS hadde de ikke hørt om. 

På vei til dampskipene i havna, gikk havnemesteren forbi COLIN og siden båten ble kalt redningsskøyte, følte han at han måtte nevne problemene i Hamningberg. Men han sa han skjønte dette var for mye vind for en seilbåt og forventet ikke at de ville gå ut.

Men før han hadde fått et dampskip klar til å gå ut, så han seilskøyta stikke ut av havna og lurte på om de kunne klare seg. Men det var dampskipet som fikk problemer straks det var ute av havna. Det var med nød og neppe at de klarte å komme seg inn igjen.

Skipper på COLIN var 37 år gamle Nikolai Anthonisen. Han var Nevlunghavnlos og under Langesundsstormen to år tidligere var han mannskap på Archers første jernkjølskøyte som reddet fiskere, så han visste hva en skøyte med jernkjøl var god for. Men da han så havna innså han at dette ble en farlig oppgave med fare for deres egne liv.

I Hamningberg trodde man de så et spøkelse komme dansende over bølgene. COLIN seilte inn i havna, gikk baut mot vinden og styrte hvor de ville mellom alle båtene.
Etter å ha tatt om bord 22 stk, seilte de ut av havna – igjen mot vinden.
Noe slikt hadde ingen trodd var mulig i slikt vær.

Dette ble ikke bare sett av fiskerne i båtene; på land sto alles familier og fryktet for sine kjære.

Vel ute, ble skøyta begravet av en brottsjø med masten i sjøen og seilene fylt med vann. Under dekk ble det bekmørkt og vannet sprutet ned av luker og kjettingklyss. De reddede trodde dette var slutten, fikk panikk og ville opp på dekk. Mannskapsmedlemmet under dekk hadde svare strev med å holde dem i ro mens jernkjølen og ballasten sørget for at skøyta rettet seg opp igjen. Jolla på dekk var knust men ellers var skøyta uskadet og tett.
For de reddede var dette magi.

Vel i havn ventet et nytt telegram om at flere signaliserte etter redning og COLIN dro tilbake og reddet 14 til.

PR. OG INNSAMLING

Bedre PR for redningsskøyta kunne man ikke få.
Fiskerkonene langs hele kysten ville ha redningsskøyte for sine menn og gikk mann av huse for å samle inn penger - og kvinneforeningene ble grunnpilaren i NSSRs økonomi.
Byene arrangerte markeder og innsamlinger for å finansiere bygging av båter til sitt distrikt.

********************''''

Tilbake til Colin Archers historie

*******''''''''''

Kilder, les her.

***********'''''''''

Skrevet av Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  -&-  www.colin-archer.no
Mail: jeppejul(a)online.no - & jeppejul02(a)gmail.com
Tlf 3715 3144 - Mobil 9077 8929 - SKYPE: jeppejul
Adr: Tyriveien 1 - 4950 Risør - Norge