Thor Martin Jenssen (1855-1933, 78 år)

Oppdatert 14/3-2021
Av Jeppe Jul Nielsen, (se også Archers historie)

Thor Martin Jenssen ble født i Gjerstad i 1855. Familien flyttet til Lindstøl, nærmere Risør, og han gikk i båtbyggerlære, antageligvis i Risørdistriktet. 


Colin Archer trengte i 1879 ny formann på en klinkbygget losskøyte og skrev til Thor, da 24 år gammel, som da jobbet på et hus i Lyngør. Det skulle være akkord, men Archer gikk med på daglønn da skøyta var påbegynt av en annen formann som hadde sluttet. Thor ville ha oppsigelsestid, men det gikk ikke Archer med på og videre ansettelse etter losskøyta, ville det komme an på om de fortsatt var vel forlikte. Han ble ansatt og Archer ble tydeligvis meget fornøyd med Jenssen da han fikk fortsette som formann.
Han var ansatt hos Archer fram til 1885 og var derved med på Archers store reform av losbåtene med kravell og jernkjøl.

1885 - Eidanger Baadbyggeri
Han startet deretter sitt eget båtbyggeri ved Porsgrunn. Båtbyggeriet het først Eidanger Baadbyggeri og var på Røra.
Jenssen fikk med seg en rull med tegninger fra Archer som han fritt kunne benytte. I 1886 kjøpte han ytterligere to tegninger fra Archer, en fiskeskøyte og en losskøyte, begge med jernkjøl.
Han ble snart kjent for velbygde båter.

1891 - Porsgrunds Baadbyggeri
I 1891 ble båtbyggeriet flyttet til Knardalstrand og fikk navnet Porsgrunds Baadbyggeri.
Båtbyggeriet brant i 1895, men ble gjennoppbygget. Dessverre brant båtbygeriet også i 1903. Pga brannene finnes ikke tegninger eller arkiver på noe av det Jenssen bygde.

1903 - Langesunds Verft
Han fortsatte deretter som formann på Langesunds Verft.

Jenssen bygde både skøyter og større skip. Han tegnet ikke selv og brukte derfor andre kontruktører.
Skøytene ble først bygget etter Archer-tegninger (se Archers byggeliste) han hadde fått med seg da han sluttet hos Archer, samt noen fler etter Archer tegninger vi kjenner til.
Men han bygde snart større losskøyter enn Archer og brukte da andre til å tegne. Om det var medeier eller bekjente vet vi ikke, men linjene var klart beslektet med Archers og hadde jernkjøl.
Jenssen var derved i en årrekke den eneste utenom Archer som bygde losskøter i kravell med jernkjøl og de moderne linjer med skarpt forskip og fyldigere akterende.

I 1896 fikk han  en ny konstruktør for sine losskøyter, Fredrik Johannessen (1873-1951). Den første losskøyta var FRITHJOF IIpå 41,8 fot. Vannlinjene på denne er svært lik Archers losskøyte GARIBALDI fra 1894, med midtspantet aktenfor midtskips og derved skarpere baug enn akterende. Johannessen var da en av de få tidlige som konstruerte losskøyter med den moderne form som Archers. Kunden var Ulabrands sønn, Thor Andersen Ula, som hadde hatt to Archerskøyter tidligere. Han var ikke fornøyd med sin siste Archerskøyte FRITJHOF (I) fra 1890 som han syntes var for skarp i baugen med urolige bevegelser og tung og kilen på roret.

Den nye skøytetypen var mer underskåren og litt fyldigere i baugen enn Archers. Johannessen brukte ikke jernkjøl. Isteden gjorde han båten litt bredere og dyp i spanterisset slik at ballasten kom dypt nede og dypgående omtrent like dyp som Archers med jernkjøl. Større bredde ga nok stabilitet under normale forhold og siden skøyta var større enn Archers, ga dette også god fart. Uten jernkjøl, fikk losen en rimeligere båt eller en større båt for samme pris.

Thor Andersen Ula ble meget fornøyd med FRITHJOF II og han ble en god markedsfører for den nye typen.
Jenssen fikk flere bestillinger og bygde losskøyter på løpende bånd, langt flere innenlands enn Archer i samme periode til 1909 da Archer la opp.

    Byggeliste Thor Martin Jenssen

p.s. Dette er langt fra alle båtene TMJ bygget, så fint hvis noen har utfyllende opplysninger.
p.s. jeg bruker engelske fot utvendig stevner, dvs at båtene blir 1-2 fot mer enn i gamle opplysninger.


1886- Kryssbåt til tollvesenet- SVANEN - 42 x 12 fot 4,0 tonn jernkjøl.- Tollvesenet i Kristianiafjorden. Konstruert av Colin Archer.
1886- Fiskeskøyte- - -Konstruert av Colin Archer.
1886- Losskøyte- TORDENSKIOLD-38 fot- Ukjent første eier og byggeår er usikkert. Antagelig bygget etter Colin Archers tegning nr 119, samme som WEST WIND ex. DAGNY 1889. Kjøpt av Fyrvesenet 1891 som har flere bilder av båten som viser stor liket med Archers tegning. Fyrvesenet solgte den i 1915.
1889- Losskøyte- TORDENSKJOLD-41 fot- Ole Johannesen, Straaholmen. Solgt i 1892 til Bergen redningskreds og ombygget til Losredningsskøyte RS 3 TORDENSKJOLD.
188x- Lystkutter- ACTÆON - -til Jomfruland, konstruert av Chr. Gulbrandsen
188x- Losskøyte- CLARK- - Hjemmehørende i Langesund
188x- Losskøyte- St. MICHAEL- - Hjemmehørende i Helgeraaen
1892- Losskøyte- STOREGUT - -Truls Haarby, Sponviken pr. Fredrikshald
1893- Losredningsskøyte- RS 2 LANGESUND- 43 fot- Sjøsatt i slutten av januar 1893, et halvt år før RS 1 COLIN ARCHER. LANGESUND var eid og drevet av den lokale RSforening med loser som mannskap. Losene trakk seg etterhvert fra tjenesten og båten ble gitt til Redningsselskapet som da ga den nr. 2 som den andre i deres eie. Båten gikk ut av tjeneste i 1913, ble lystbåt og senere fiskebåt. Båten ble kondemnert i 1984.
1993- - RS 2 LANGESUND- 43 fot- En båt ble bygget i 1993 av Djupevåg Båtbyggeri som eier ga navnet RS 2 LANGESUND, men linjene har ingen likhet med den originale båten. Linjene ble konstruert av Kristian Djupevåg etter kundens ønske. Båten befinner seg nå i Langesund og drives av et kystlag.
1893- Losskøyte- STORM- 40 fot m jernkjøl- Endre .... og Olai Golten, Vigsøen, ved Bergen.
1893- Kutter- MINNIE eller MIMI- -skipsreder Jørgen C. Knudsen, konstruert av Finn C. Knudsen, nevø av Gunnar Knudsen
1894- Redningsskøyte- RS 5 LIV- 47,5 fot 7,0 tonn jernkjøl.- Tegningen er av Christian Stephansen som var vinneren av Redningsselskapets konkurranse om redningsskøyte. Tegningen ble modifisert av Colin Archer. Sjøsatt midten av januar 1894. Befinner seg nå i Asker.
1894- Losskøyte- - 36 fot 1,5 tonn jernkjøl - Niels Abrahamsen m. fl. Bergen. Dette skal være båtbyggerierts 3dje losskøyte til Bergen. Pluss en til under bygging.
1895- Brugsskøite- 32 x 12 fot - - Severin Amundsen, Langesund.
1895- Brugsskøite- - - Gaardbr. Pedersen, Jomfruland. (5 livbåter under bygging til Nylands Mek.Verksted)
1895- Dampbaad- TRYG - 33 x 8 fot med 4 hk -Provst Holmboe, Sogneprest paa Tranø. Konstruert av Colin Archer for kr. 40. Holmboe averterte båten til salgs i 1907.
1896- Reisefartøy- UTVÆR- 48 x15 fot 3,0 tonn jernkjøl- Fyrvæsenet. Konstruert av Fredrik Johannessen, Porsgrund
189x- Losskøyte- FÆRDER- 39 fot - Årstall og originalt navn usikker, men byggemetode og form er klart TMJ. Registrert som fiskebåt FÆRDER i Padda, Oslo 1934 med nr A 1 A og fra 1948 til1962 O 13 O. Losskøyte ALF nr 52 ligner på bilder, men lite opplysninger finnes om ALF. FÆRDER befinner seg nå i Skien.
1896- Losskøyte- FRITHJOF II- 42 fot ingen jernkjøl- Thor Andersen, Ula med Los nr 8, etter 1900 nr 56. Konstruert av Fredrik Johannessen, Porsgrund. Lystbåt fra 1950, i familien Salvesen under navnet CARA 1954 til 1984. FRITHJOF II er nå foreningsbåt i Larvik.
1897- Losskøyte- FÆRDER- 42 fot- Los nr 49 Evensen og Anton Hansen, Sandøsund, Vasser. Disse hadde tidligere 38 fots Archerskøyte bygget i 1889 med samme navn. I 1901 overtok Hans Jørgen Hansen parten til Severin som da fikk bygget SVALEN. FÆRDER fikk motor, muligens i 1912, ev før. Sannsynligvis solgt 1913/14. Antageligvis los 14 Goksøyr på Runde fra 1913/14 som ga båten navnet SVINØ. Mye tyder på at SVINØ er ex FÆRDER nr 49 på 42 fot bygget 1897 da foto av begge viser meget likt utseende, lik rekke samt at røstjerna går opp til rekka og festet der med en bred planke.
189x- Losskøyte- INGA II- - nr 45 ex ?? Det sies at INGA skulle være ex FÆRDER nr 49. Det eksisterer to bilder av INGA. Det kan være I & II, men ingen av dem stemmer med bildet som finnes av FÆRDER nr 49. Eier av INGA var 1912 til 1918 Henrik Johansen og Jørgen Jensen på Nøtterøy. 1918 til 1925 Andreas Salomonsen Ness og Jørgen Salamon Martiniussen.
1897- Losskøyte- NALEY- 34 fot- NN? 1899 Los nr 23 Karl, Fridtjof og Kristen F. Naley. Fikk motor i 1925. Forlenget 1939 til 39 fot. Befinner seg nå i Skudesneshavn.
1897- Lytbåt kutter- CITO- 24 x 6 fot 0,5 tonn jernkjøl- apotker Hegge, Langesund. Konstruert av O. Liljegren.
1897- Lystbåt skøyte- WYVERN- 60 fot- F. Croft, Statthelle. Konstruert av Colin Archer. Eies nå av Stavanger Sjøfartsmuseum.
1898- Losskøyte- GAA PAA- 42 fot- brødrene Hans Jørgen og Peder Pedersen, Hvasser. GAA PAA forliste i 1913 med losene Hans Jørgen Pedersen, Hans Jørgen Hansen og to losgutter Sigvart Pedersen og Lars Pedersen.
1898- Losskøyte- SJØLØVEN II- 38 fot- Los nr. 55 Kristian Nilsen, Ula. Idag ULAS MINDE og befinner seg nå i Oslo.
1898- Skonnert- LUDVIKKE EMILIE- 60 fot- Realfsen. Konstruert av A. Johnsen, Kragerø.
1899- Losskøyte- - - Sømme, Tunge pr. Stavanger
1899- Lystbåt- STORM- 39 fot-
18xx- Lystbåt- URD- - Finn C. Knudsen
1899- 2 mastet kutter- SVANEN- 13 tonn jernkjøl-konstruert av Christian Stephansen
1901- Redningsskøyte- RS 16 CHRISTIANSUND- 47 fot-Befinner seg nå i Kristiansund.
1901- Losskøyte- SVALEN- 42 fot- Los nr. 53 Severin Evensen, sjøsatt i desember. Denne fikk 12 hk motor i 1906 som en av de første ved Færder. Den første losskøyte som fikk innsatt motor var BRØDRENE i Ulvøysund i 1902.
1901- Brøndkutter- SIGNE- 41 x 15 fot- klar for petroleumsmotor til Karl A. Jensen, Kristiania
1902- Losskøyte- ELISABET- 43 fot- Los nr. 59 Lars Jensen, Nevlunghavn. Største losskøyte Søndenfjelds til da ifølge avisa Grenmar. Befinner seg nå på Isegran i Fredrikstad.
1903- Fiskeskøyte- ONSØ- 55 x 17 fot 16 hk petroleumsmotor - Thv. Johnsen & co, Kristiania
1903- Fiskeskøyte- - 55 x 17 fot 16 hk petroleumsmotor-som ditto til NN
1906- Tollkutter- TERNEN- - Tollkutter til Fredrikstad. Konstruert av Colin Archer
1908- Lystbåt skøyte- OEGR (DREAMSHIP)- 47 fot- E. W. Haig for seilas nordover. Konstruert av Colin Archer. Solgt til Ralph Stock som dro på jordomseiling, ref boka "Cruise of the DREAMSHIP".
1910- Polfartøy- HVALROSSEN- 90 fot- Otto Sverdrup. Konstruert av Fredrik Johannessen. Forlist ved Grønland 1912.
1910- Losskøyte- INGER MARIE- 34 fot- Bygget med motor og seil. Var arbeidsbåt på hvalstasjonen Syd Georgia. Fraktet tilbake som dekkslast og var da arbeidsbåt i Langesund. > Restaurert på 1980/90 tallet. Har lavt styrhus, men full rigg. Dekket er laminert med epoksy. Til salgs i Skien 2020.Jeppe Jul Nielsen
..................................
Trebåt: Konstruktør & Konsulent & Besiktigelser & Båtutstyr til veteranbåter.
Hjemmeside: www.jul-nielsen.no  & www.colin-archer.no
Mail: jeppejul@online.no
Mobil 9077 8929
Adr: Tyriveien 1 - 4956 Risør - Norge

***********'''''